www.okolisanadvokat.eu
Filozofija

© 2013 www.okolisanadvokat.eu
Početna  - Kontakt  - Impresum
 
 
 
KANCELARIJA
 

Profil kancelarije

Advokat Ernst Okolisan

Internacionalno privatno pravo

Internacionalno porodično pravo

Porodično pravo, predmeti braka i dece, imovinske rasprave

Pravo o izbeglicama, azilu, strancima i EU-pravo za strance

Stanarsko pravo, nekretnine, posrednik

Privatno građevinsko pravo

Radno pravo

Sportsko pravo

Saobraćajno pravo, regulisanje udesa u zemlji i inostranstvu

Krivični postupak i prekršajni postupak

Nasledno pravo

Pravo o oružju i lovuIstorija

Od 1983. godine nudim jurističke usluge za stručne oblasti važne za mandante koji traže pravni savet, kao što su  ekonomske i pravne stručne oblasti. Nudim zastupanje u procesima na svim nemačkim sudovima građansko pravne oblasti, kao i  oblasti radnog, socijalnog i upravnog prava.  

Ovlašten sam za zastupanje na svim nemačkim sudovima, te mogu preuzeti očuvanje Vaših interesa  u celoj Nemačkoj (odgovarajuće nemačkom zakonodavstvu).